Kalisz Conference in Photographs / Konferencja Kaliska – relacja fotograficzna

 

 

Conference Programme / Program Konferencji

PDF: Kalisz2015_PROGRAM_PROGRAMME

16 APRIL 2015 / 16 KWIETNIA 2015

 Opening / Otwarcie Konferencji / ROOM / SALA E 236

 9:00 – 10:00 – registration / rejestracja uczestników

10:00 – Official greetings of Dean of the Adam Mickiewicz University in Kalisz and Kalisz Society of Friends of Sciences President / Powitania i rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników przez dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu oraz przewodniczącego Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

10:15 – 10:30 – Introduction: (Re)creating Historical Towns and Cities: Nation, Politics, Society – Makary Górzyński, KTPN, University of Warsaw

10:30 10:45 Apologeten der Vernichtung oder „Kunstschützer“? Kunsthistoriker der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg / Apologeci zniszczenia czy „ochroniarze sztuki“? Historycy sztuki z Państw centralnych w I wojnie swiatowej – informacja na temat projektu badawczego – Beate Störtkuhl, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg

SESSION I (10:50-13:10, ROOM/SALA: E 236 )

(RE)CREATION OF HISTORICAL TOWNS AND CITIES IN EUROPE AFTER 1914:
MAPPING THE FIELD

(OD)BUDOWA MIAST HISTORYCZNYCH W EUROPIE PO 1914: OBSZARY BADAWCZE

Chair / Prowadzący: prof. Jan Salm

10:50 – 11:10 – Rebuilding European Lives. The reconstitution of urban communities in interwar France and Belgium (1914-1939) – Pierre Purseigle, Yale University & University of Warwick

11:10 – 11:30 – French debates on reconstruction between 1914 and 1918 and their dissemination in South-Eastern Europe  – Robert Born, GWZO & Universität Leipzig

11:30 11:50 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

11:50 – 12:10 – Contrasting and Drawing Parallels from methods adopted in Rebuilding Historic Urban Areas in Belgium & région Nord/Pas-de-Calais after the First World War – Peter Martyn, Instytut Sztuki PAN Warszawa

12:10 – 12:30 –  Problem odbudowy historycznych miast zniszczonych w czasie I wojny światowej w Polsce w kontekście ówczesnej teorii i praktyki – Paweł Dettloff, Instytut Sztuki PAN Warszawa

12:30 – 12:50 – Projekty odbudowy miast Galicji  jako źródło nowoczesnej teorii urbanistycznej w Europie Środkowej – Jakub Lewicki, UKSW Warszawa

12:50 13:10 DISCUSSION/DYSKUSJA

13:15 14:15 LUNCH BREAK / PRZERWA OBIADOWA

SESSION II (14:15-15:40, ROOM/SALA: E 236)

NATION, POLITICS, SOCIETY: CASE STUDIES OF POST 1914 RECONSTRUCTIONS (1)

NARÓD, POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO: ANALIZY PRZYKŁADÓW ODBUDOWY  

PO 1914 (1)

 Chair / Prowadząca: prof. Agnieszka Zabłocka-Kos

14:15 – 14:35 – Styl narodowy w odbudowie Polski po I wojnie światowej – teoria i praktyka / National style in the reconstruction of Poland after World War I – theory and practice – Anna Tejszerska, KUL Lublin

14:35 – 14:55 – Odbudowa polskiego miasteczka we wschodnich województwach II RP – między solidarystyczną wizją a elitarną kolonią / The vision of the Polish “village and small town” from the period of World War I and the construction of officials’ houses in Eastern provinces of the 2nd Polish Republic – between a solidaristic vision and an exclusive colony  – Marek Czapelski, Uniwersytet Warszawski

14:55 – 15:15 – Rada Główna Opiekuńcza wobec problematyki odbudowy miast polskich w okresie 1916 – 1918  – Łukasz Faszcza, Uniwersytet w Białymstoku

15:15 15:40 DISCUSSION/DYSKUSJA

 

SESSION III (15:40-17:00, ROOM/SALA: E 236)
RECONSTRUCTION OF KALISZ AFTER THE  AUGUST OF 1914: SOURCES & MATERIALS
ODBUDOWA KALISZA PO SIERPNIU 1914: ŻRÓDŁA I MATERIAŁY

Chair / Prowadzący: prof. Krzysztof Walczak

15:40 – 16:00 – Prezentacja materiałów źródłowych związanych z odbudową Kalisza po sierpniu 1914 / Reconstruction of Kalisz after 1914: archival sources / Monika Sobczak Waliś (KTPN, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu), Małgorzata Popiołek (Technische Universität Berlin)

16:00 – 16:20 – Konkurs 1915 na odbudowę kaliskiej starówki jego miejsce w dziejach konkursów architektonicznych na ziemiach polskich / The 1915 competition for the reconstruction of Kalisz old town and its place in the history of architectural contests in the Polish lands  – Małgorzata Paszyn, SARP, KTPN

16:20 – 16:40 – / Kalisz architectural environment in the process of rebuilding the city after 1914 / Środowisko architektoniczne Kalisza w procesie odbudowy miasta po 1914 –  Joanna Bruś-Kosińska, KTPN Kalisz

16:40 – 17:00 – DISCUSSION/DYSKUSJA

 17:00 – 17:15 – COFFEE BREAK

Circa 17:20 18:45

GUIDED TOUR THROUGH KALISZ INTERWAR OLD TOWN

/ SPACER PO MIĘDZYWOJENNYM ŚRÓDMIEŚCIU KALISZA

Pracownia Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN, WPA UAM / Guided by KTPN Society:

Joanna Bruś-Kosińska, Makary Górzyński, Maciej Błachowicz

 

Circa 19:00 – Dinner / Kolacja / with invitation for the Speakers and Comitees / z zaproszeniami dla uczestników i organizatorów

 

 

17 APRIL 2015 / 17 KWIETNIA 2015

9:00-10:00 / Registration / rejestracja

10:00 / Opening / rozpoczęcie

 SESSION IV (10:00 – 12:00, ROOM/SALA: E 236)

NATION, POLITICS, SOCIETY: CASE STUDIES OF POST 1914 RECONSTRUCTIONS (2)

NARÓD, POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO: ANALIZY PRZYKŁADÓW ODBUDOWY 

PO 1914 (2)

Chair / Prowadząca: dr Iwona Barańska

10:00 – 10:20 – The church and the town: urban reconstruction in Veneto region after the First Great World War – Francesca Zanella, University of Parma

10:20 – 10:40 – Nieznane projekty architekta Johannesa Wilhelma w zbiorach bydgoskich. Przyczynek do odbudowy Ostrołęki po 1914 r. – Jan Salm, Politechnika Łódzka

10:40 –11:00 – Działdowo jako zachowany przykład odbudowy miasta po I wojnie światowej – Sara Szerszunowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11:00 – 11:20 – Gorlice: zniszczenia i odbudowa – Kamil Ruszała, Instytut Historii UJ

11:20 – 11:40 – Idealizowana przeszłość – rekonstrukcje malowideł w zabytkach architektury zniszczonych podczas Wielkiej Wojny – Małgorzata Korpała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

11:40 –12:00 – DISCUSSION/DYSKUSJA

12:00 – 12:30 COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

 SESSION V (10:00-12:00, ROOM/SALA: E 235)

INTERWAR POLITICS OF IDENTITY IN POLAND: ORTHODOX CHURCHES AND WAR CEMENTRIES

MIĘDZYWOJENNE POLITYKI TOŻSAMOŚCI W POLSCE: CERKWIE PRAWOSŁAWNE
I CMENTARZE WOJENNE

 Chair / Prowadząca: dr hab. Beate Störtkuhl

10:00 – 10:20 – Budowanie tożsamości narodowej przez negację – problem cerkwi w okresie

II Rzeczpospolitej / Creating National Identity by Negation. Problem of the Orthodox Churches in the Second Polish Republic – Elżbieta Błotnicka-Mazur, KUL

10:20 – 10:40 – „(…) wrzeszczą w środku miasta: patrzaj na mnie!”. Zmiany w przestrzeni urbanistycznej miast centralnych województw II Rzeczypospolitej po likwidacji cerkwi prawosławnych / „(…) they shout in the city centre: look at me!”. Changes in urban space of the cities of central voivodeships of the Second Polish Republic in relation to liquidation of Orthodox churches – Piotr Zubowski, Uniwersytet Wrocławski

10:40 – 11:00 – Zakaz pamiętania przy jednoczesnym lęku przed zapomnieniem. „Odmoskwianie” miast II Rzeczypospolitej na przykładzie Kalisza, tytułem zmian w aksjologii społeczeństwa polskiego po roku 1918 – Mateusz Halak, KTPN

11:00 – 11:20 – Gorlickie miasto umarłych. Zniszczone Gorlice jako część założenia pomnikowo-krajobrazowego oraz element pejzażu kulturowego – Wojciech Szymański, Uniwersytet Wrocławski

 11:20 – 12:00 – DISCUSSION/DYSKUSJA

 12:00 – 12:30 COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

SESSIONS VI a / b 

INTERWAR URBAN RECONSTRUCTIONS IN EUROPE: CASE STUDIES /
MIĘDZYWOJENNE PRZEKSZTAŁCENIA MIAST W EUROPIE: STUDIA

SESSION VI a (12:30 – 14:00, ROOM/SALA: E 236)

Chair / Prowadzący: prof. Marcel Smets

 12:30 – 12:50 – The construction of ideal citizenship? Visual politics of the ›Estado Novo‹ realized on the Alameda Dom Alfonso Henriques in Lisbon – Jakob Hartmann, M.A. lecturer at University of Bremen, Dpt. of History of Arts

12:50 – 13:10 – Architecture and Urban development of the city of Split  in the interwar period in the light of national and social turmoilsDavor Stipan, art historian and professor of geography, First Gymnasium Split

13:10 – 13:30 – (Re)Occupy Edirne: Reasserting Ottoman presence in its (second) capital as anifested in the public space of Adrianople – Guy Rak, The Hebrew University of Jerusalem

13:30 – 14:00 DISCUSSION/DYSKUSJA

 SESSION VI b (12:30-14:00, ROOM/SALA: E 235)

Chair / Prowadzący: prof. Lechosław Lameński, KUL

12:30 – 12:50 – Reforma miasta a „styl narodowy” – architektura Poznania w pierwszej połowie XX wieku – Hanna Grzeszczuk-Brendel ,  Piotr Marciniak, Politechnika Poznańska

12:50 – 13:10 – Odbudowa i rozbudowa miast górnośląskich po I wojnie światowej na przykładzie Gliwic, Zabrza i Bytomia – Bogusław Małusecki, Archiwum Państwowe w Katowicach

13:10 – 13:30 – Bolszewicko-socjalistyczna koncepcja rekonstrukcji miast i restauracji zabytków na przykładzie Moskwy –  Dominika Płócienniczak, KTPN

13:30 – 14:00 DISCUSSION/DYSKUSJA

 14:00 – 15:00 LUNCH BREAK / PRZERWA OBIADOWA

  SESSION VII (15:00-16:30, ROOM/SALA: E 236)

POST-1945 PRACTICIES OF URBAN RECONSTRUCTION IN EUROPE /

ODBUDOWY MIAST EUROPEJSKICH PO 1945

Chair / Prowadząca: dr Joanna Bruś-Kosińska, KTPN

15:00 – 15:20 – Zwischen Tradition und Moderne. Wiederaufbau des historischen Stadtzentrums von Warschau nach dem Zweiten Weltkrieg im Kontext der Rekonstruktion- und Sanierungskampagnen der europäischen Altstädte in der Zwischenkriegszeit  – Małgorzata Popiołek, Technische Universität Berlin

15:20 – 15:40 – Reconstruction or creation? – The phenomenon of „replication” during reconstruction of the historical monuments of post-1945 Warsaw in the context of The Athens Charter – Maciej Oleński, Wydział Realizacji Urbanistycznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy

15:40 – 16:00 – City rebuilt – between urban form and ideology, reflection after the WWI and WWII – Kinga Racon-Leja, Cracow University of Technology

16:00 16:30 DISCUSSION/DYSKUSJA

16:40 – Conference closure / Zamknięcie konferencji

 

Forthcoming conference / Zbliża się konferencja

Clipboard01

KALISZ CONFERENCE PREPARATIONS / PRZYGOTOWANIA DO KONFERENCJI KALISKIEJ

Dear Participants and Guests / Drodzy Uczestnicy i Goście,

We are happy to announce, that our Conference Programme Schedules have been finalized.

We will publish it before the event. Comitees are preparing the welcoming materials, arranging events and the venue.

We are pleased to meet with you in Kalisz in April!

* * *

Z radością informujemy, że zakończyliśmy przygotowywanie programu konferencji, który opublikujemy przed rozpoczęciem sesji. Pracujemy obecnie nad materiałami konferencyjnymi, wydarzeniami i aranżacją całego wydarzenia. Cieszymy się z nadchodzącego spotkania – do zobaczenia w kwietniu w Kaliszu!

Organizers / Organizatorzy

* photo:  Kalisz town hall under construction, 1920s; courtesy MFK/APK

Deadline for submissions extended / rekrutacja przedłużona

Dear All,  / Szanowni Obserwatorzy naszego profilu,

Dziękujemy wszystkim, którzy do 1 lipca nadesłali swoje zgłoszenia! Let us thank All who submitted before 1. July!

* * *

Deadline for submissions for our Conference will be extended to 1. November, 2014.

The Organisers will notify the Authors about a successful submission in November,
2014.

The accepted Authors will send summaries of the papers before 15. December 2014.

* * *

Przyjmowanie zgłoszeń zostało przedłużone do 1 listopada 2014 roku.

Organizatorzy powiadomią przyjętych Autorów do 15 listopada 2014.

Przewidujemy prośbę o nadesłanie streszczeń przyjętych wystąpień do 15 grudnia 2014
roku.

Z pozdrowieniami i życzeniami udanego lata / With kind regards and best wishes for Summer Holidays,

Komitet Organizacyjny / Comitee

Zapraszamy do udziału w konferencji

Clipboard01 

(OD)BUDOWA MIASTA HISTORYCZNEGO: NARÓD, POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO A REKONSTRUKCJE OŚRODKÓW ZNISZCZONYCH W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

Konferencja międzynarodowa
Kalisz 16-17 kwietnia 2015

 Organizatorzy: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

 Komitet Naukowy: prof. Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. Beate Störtkuhl (Uniwersytet Oldenburg), prof. Jan Salm (Politechnika Łódzka), prof. Marcel Smets (KU Leuven, prof. Emeritus), prof. Mirosław J. Śmiałek (Wydzial Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. Agnieszka Zabłocka-Kos (Uniwersytet Wrocławski).

Miejsce obrad: Kalisz – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data: 16-17 kwietnia 2015
Języki obrad: polski, angielski, streszczenia anglojęzyczne

 Podczas pierwszych dni I wojny światowej europejskie miasta, zarówno na froncie zachodnim, jak i wschodnim, stanęły przed masowym zagrożeniem zniszczenia ich architektury i krajobrazu historycznego, jakim okazała się być wojna nowoczesna. Między 7 a 22 sierpnia 1914 roku niemieckie oddziały wojskowe splądrowały i wypaliły historyczne centrum Kalisza, wówczas nadgranicznego, przemysłowego miasta w dawnym Królestwie Polskim pod rosyjskimi rządami. Dramatyczne zburzenie Kalisza, gdzie zniszczeniu uległo ponad 400 budynków, w tym nowe gmachy ratusza i teatru miejskiego, stało się w międzynarodowej propagandzie symbolem zbrodni wojennej. Ruiny miasta, uważanego za najstarsze w Polsce, bardzo szybko stały się przestrzenią, w której projektowano wizje rekonstrukcji i modernizacji poprzez architekturę. Konkurs z 1916 roku, zorganizowany pod auspicjami Koła Architektów w Warszawie, miał zgromadzić polską scenę architektoniczną w celu rozwiązania problemów przyszłego kształtu Kalisza, w tym zaprojektowania odbudowy jego średniowiecznego rdzenia urbanistycznego. Studia z tego czasu wraz z projektami, koncepcjami i prawodawstwem niemieckiej administracji okupacyjnej były kluczowe dla powojennej rekonstrukcji miasta w nowoczesnych formach, niepozbawionych jednak wątku „stylu narodowego”, celem stworzenia „polskiej” tożsamości miasta. Analizy inicjatyw z okresu wojny światowej, projektów, niemieckiej ustawy budowlanej dla Kalisza, czy też dyskusji o jego architekturze w kontekście tzw. „stylu 1800” świadczą o istotnej, politycznej rywalizacji, toczącej się w tle wizualizacji nowego kształtu miasta pomiędzy polskimi i niemieckimi adwersarzami. Sam zaś trudny proces odbudowy Kalisza w latach międzywojennych stanowił skomplikowaną sieć aspektów prawnych, ambicji politycznych i konkurujących pomysłów w sferze społecznej, etnicznej i klasowej. Nieukończone zamierzenia, niejasne kategorie „stylu narodowego” i zamysły modernizacji miasta nad Prosną w nowych realiach – z budową nowoczesnej infrastruktury, sieci komunikacyjnej i sanitarnej – wydają się być głównymi zagadnieniami tego czasu, gdzie nowe gmachy ratusza i teatru mogą dostarczyć materiału do wyczerpujących studiów przypadku.

Kalisz w procesach odbudowy, widziany jako punkt wyjścia, case study czy też inspiracja, może też być postrzegany jako interesujący projekt budowania tożsamości historycznej poprzez architekturę i urbanistykę.

Odbudowa/rekonstrukcja miast europejskich, zniszczonych między 1914 a 1918 rokiem, widziana jako sieć problemów, działań i strategii architektonicznych, politycznych czy społecznych jest tematem projektowanej konferencji. Organizatorzy pragną zaprosić historyków sztuki, architektury, urbanistyki czy konserwatorów zabytków i teoretyków konserwacji do udziału w sympozjum i nadsyłania zgłoszeń, podejmujących pytania o to, jak I wojna światowa wpłynęła na krajobraz historyczny miast Europy i zmieniła status konserwacji miast i zabytów. Zapraszamy do przygotowania wystąpień, których celem będzie badanie „narodotwórczej” architektury konstruującej narodowe tożsamości, czy też dyskusja polityk planowania urbanistycznego i odbudowy miast Beneluxu, Francji, Niemiec, Polski czy Rosji w lokalnych, krajowych czy szerokich kontekstach.

Główne zagadnienia tematyczne sympozjum:

–        Teorie konserwatorskie i ich wpływ na odbudowę miast zniszczonych w czasie I wojny światowej w aspektach prawnych, teoretycznych, praktycznych;

–        Międzywojenne odbudowy miast i ich znaczenie dla społecznych, kulturowych czy narodowych dyskursów państw narodowych w Europie 1918-1939. Jak planiści, obrońcy zabytków, konserwatorzy, władze, obywatele negocjowali, kształtowali projekty i realia odbudowy?

–        Odbudowa jako narzędzie reformy realiów mieszkaniowych: infrastruktura miejska, nowoczesne “obsesje higieny” i procesy odbudowy starych miast;

–        Kreując historię: nowe tożsamości. Rekonstrukcja miast jako narzędzie nowoczesnych działań państwa narodowego w sferze świadomości. Jak narracja historyczna została „poparta” „historyczną architekturą”? Jak poprawiano, a może wymyślano historię poprzez praktyki architektury? Jakie wizje historyczne promowano i dla kogo?

–        Jak międzywojenne doświadczenia wpłynęły na procesy odbudowy miast historycznych po II wojnie światowej?

NADSYŁANIE ZGŁOSZEŃ:

Zapraszamy do składania propozycji 20-minutowych referatów – prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia, z abstraktem do 250-słów i krótkim curriculum vitae, zawierającym adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu i afiliację.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 czerwca 2014 

Prosimy o ich nadsyłanie na adres:

kaliszconference2015@gmail.com

Preferujemy zgłoszenia e-mailowe w formatach DOC, DOCX, RTF, PDF.

Pocztą:
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
62-800 Kalisz  ul.Nowy Świat 13

 

TERMINARZ, SZCZEGÓŁY

Wystąpienia zostaną wybrane na bazie nadesłanych abstraktów.
Organizatorzy powiadomią przyjętych Autorów w sierpniu 2014 roku.

Przewidujemy prośbę o nadesłanie streszczeń przyjętych wystąpień do 30 listopada 2014 roku.

Publikacja problemowa po sympozjum zostanie opracowana w roku 2015 na bazie referatów i dyskusji.

Organizatorzy przewidują zorganizowanie oprowadzania naukowego po śródmieściu Kalisza podczas sympozjum, poprowadzonego przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają catering. Koszty transportu i pobytu w Kaliszu pokrywają uczestnicy.

Zapraszamy na oficjalną platformę informacyjną konferencji: https://kaliszconference2015.wordpress.com/

Kalisz2015_CFP PL

Call for Papers: Kalisz 2015

 

Clipboard01                                                                   

(RE)CREATING HISTORICAL TOWNS AND CITIES: NATION, POLITICS, SOCIETY 

IN POST 1914 URBAN RESTORATIONS

International Conference
Kalisz 2015

 Organisers: The Faculty of Pedagogy and Fine Arts Adam Mickiewicz University in Poznań / Kalisz Society of Friends of Sciences

Scientific Committee of Conference:, prof. Lechosław Lameński (Catholic University in Lublin), prof. Beate Störtkuhl (BKGE, University in Oldenburg), prof. Jan Salm (University of Technology in Lodz), prof. Marcel Smets (KU Leuven, prof. Emeritus) prof. Mirosław J. Śmiałek (Adam Mickiewicz University in Poznań – Pedagogic and Arts Faculty in Kalisz), prof. Krzysztof Walczak (Wroclaw University), prof. Agnieszka Zabłocka-Kos (Wroclaw University).

Location: Kalisz – The Faculty of Pedagogy and Fine Arts  Adam Mickiewicz University in Poznań

Time: April 16-17, 2015

Symposium language: Polish & English (Bilingual summaries will be included)

 In the first days of World War I, European towns and cities on the Western and Eastern front faced unprecedented threat to their architecture and historical landscape: the modern war. Between 7th and 22nd August 1914, German troops plundered and burned down the historical core of Kalisz, an industrial town on the borders of the former Polish Kingdom under the Russian rule. Dramatic destruction of Kalisz, were more than 400 buildings, including the recently constructed town hall and the municipal theatre were set on fire after being plundered – became an epitome of the wartime atrocity in the international media. The ruins of this town, known as the oldest Polish settlement (mentioned in Roman sources from the second century A.D.), very quickly became a ground for reconstruction and modernisation by means of urban and architectural projects. The 1916 competition, organized by the Warsaw Circle of Architects, was aimed to attract the attention of the Polish architectural scene so as to address the problems of the future urban structure of Kalisz, and to design a project of historical recreation of its medieval core. Along with projects and legal regulations issued by German Occupationary Administration in the Congress Kingdom, these studies played a crucial role in the post-war reconstruction of the town in modern, but also “national” forms to shape “Polish” identity of Kalisz – concieved to be the oldest town in Poland. An analysis of initiatives up to 1918, such as municipal projects and endeavours, introduction of German-based building laws, or discussions concerning the 1800 style in Kalisz, supplies evidence of political competition behind the proposed architectural and urban renderings of the town, with German and Polish visions of history as the main rival ideas. But the difficult process of reconstruction in the 1920s and 1930s also involved a complicated network of legal issues, political ambitions and competing ideas as well as problems of social, ethnical and class-related nature. Incoherent and unfinished projects, the uncertain issues of the national style to be introduced and goals to make the restored town also a modern one – with proper infrastructure, communication and sanitation – provide the main pieces of evidence of the Kalisz reconstruction period, where the cases of the new town hall and the theatre constitute material for broad case studies.

Kalisz, given here as a starting point, an example of a case study, or an inspiration, also illustrates the concept of an interesting historical project of shaping identity through architecture and urbanism. Restoration of European towns and cities destroyed between 1914-1918, seen as an architectural, political or social network of projects and policies will be the focus of this conference. The organisers would like to invite art, architecture, urbanism and preservation movement historians to send their submissions examining how WWI impacted the historical urban landscape in Europe and how it changed the role of preservation and historical reconstruction in theory and practice. Papers aiming to explore nation-oriented, identity architecture and planning as tools in restoration of historical towns and cities in Benelux, France, Poland, Germany or in local, state and broad European contexts will be welcomed.

The key issues of our Symposium are:

–        Conservation/preservation movement theories and their impact on renovation and post-WWI reconstruction of historical towns and cities in Europe in legal, theoretical and practical issues;

–        Interwar reconstructions – were they crucial to social, cultural and national narratives of industrial, nation-based societies? How social actors of restoration: urban planners, preservationists, architects, authorities and citizens negotiated the reconstruction schemes and their implementation?

–        Reconstruction as a tool of reform in housing conditions: infrastructure, sanitation, modern hygiene obsession and historical town and city rebirth process;

–        Shaping history: new identities. Urban reconstruction and architecture as a tools of modern, nation-based policies. How did historical narrative and national politics shaped the improved historical towns and cities? What kind of history/national legend was introduced through architectural narratives?

–        How interwar experiences impacted post World War II reconstructions and urban planning in historical areas?

PROPOSAL GUIDELINES:

 We invite you to send proposals for 20-minute papers – please fill enclosed form with a 250-word abstract and a brief curriculum vitae, including mailing adress, telephone number, e-mail address and affiliation.

Proposals need to be submitted by June 30, 2014

To kaliszconference2015@gmail.com

Please note, that proposals may be e-mailed or sent by post – e-mail submission is preferred (DOC, DOCX, RTF, PDF files).

By post:
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
62-800 Kalisz  ul.Nowy Świat 13
POLAND

CONFERENCE TIMELINE AND DETAILS

Accepted papers will be selected competitively on the basis of the abstracts.
The Organisers will notify the Authors about a successful submission in August, 2014.

The accepted Authors will send summaries of the papers before November 30., 2014.

The symposium volume will be prepared in 2015, according to the full versions of papers and discussions.

During the Conference, a guided, conversational tour through Kalisz interwar old town will be organised by the Art & Culture Studies Section of The Kalisz Society of Friends of Arts and Sciences.

Conference is free of charge, but Organizers do not cover transportation and accomodation costs.

Official platform:
https://kaliszconference2015.wordpress.com/

Kalisz2015_CFP ENG