Deadline for submissions extended / rekrutacja przedłużona

Dear All,  / Szanowni Obserwatorzy naszego profilu,

Dziękujemy wszystkim, którzy do 1 lipca nadesłali swoje zgłoszenia! Let us thank All who submitted before 1. July!

* * *

Deadline for submissions for our Conference will be extended to 1. November, 2014.

The Organisers will notify the Authors about a successful submission in November,
2014.

The accepted Authors will send summaries of the papers before 15. December 2014.

* * *

Przyjmowanie zgłoszeń zostało przedłużone do 1 listopada 2014 roku.

Organizatorzy powiadomią przyjętych Autorów do 15 listopada 2014.

Przewidujemy prośbę o nadesłanie streszczeń przyjętych wystąpień do 15 grudnia 2014
roku.

Z pozdrowieniami i życzeniami udanego lata / With kind regards and best wishes for Summer Holidays,

Komitet Organizacyjny / Comitee

Advertisements