Conference Programme / Program Konferencji

PDF: Kalisz2015_PROGRAM_PROGRAMME

16 APRIL 2015 / 16 KWIETNIA 2015

 Opening / Otwarcie Konferencji / ROOM / SALA E 236

 9:00 – 10:00 – registration / rejestracja uczestników

10:00 – Official greetings of Dean of the Adam Mickiewicz University in Kalisz and Kalisz Society of Friends of Sciences President / Powitania i rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników przez dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu oraz przewodniczącego Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

10:15 – 10:30 – Introduction: (Re)creating Historical Towns and Cities: Nation, Politics, Society – Makary Górzyński, KTPN, University of Warsaw

10:30 10:45 Apologeten der Vernichtung oder „Kunstschützer“? Kunsthistoriker der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg / Apologeci zniszczenia czy „ochroniarze sztuki“? Historycy sztuki z Państw centralnych w I wojnie swiatowej – informacja na temat projektu badawczego – Beate Störtkuhl, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg

SESSION I (10:50-13:10, ROOM/SALA: E 236 )

(RE)CREATION OF HISTORICAL TOWNS AND CITIES IN EUROPE AFTER 1914:
MAPPING THE FIELD

(OD)BUDOWA MIAST HISTORYCZNYCH W EUROPIE PO 1914: OBSZARY BADAWCZE

Chair / Prowadzący: prof. Jan Salm

10:50 – 11:10 – Rebuilding European Lives. The reconstitution of urban communities in interwar France and Belgium (1914-1939) – Pierre Purseigle, Yale University & University of Warwick

11:10 – 11:30 – French debates on reconstruction between 1914 and 1918 and their dissemination in South-Eastern Europe  – Robert Born, GWZO & Universität Leipzig

11:30 11:50 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

11:50 – 12:10 – Contrasting and Drawing Parallels from methods adopted in Rebuilding Historic Urban Areas in Belgium & région Nord/Pas-de-Calais after the First World War – Peter Martyn, Instytut Sztuki PAN Warszawa

12:10 – 12:30 –  Problem odbudowy historycznych miast zniszczonych w czasie I wojny światowej w Polsce w kontekście ówczesnej teorii i praktyki – Paweł Dettloff, Instytut Sztuki PAN Warszawa

12:30 – 12:50 – Projekty odbudowy miast Galicji  jako źródło nowoczesnej teorii urbanistycznej w Europie Środkowej – Jakub Lewicki, UKSW Warszawa

12:50 13:10 DISCUSSION/DYSKUSJA

13:15 14:15 LUNCH BREAK / PRZERWA OBIADOWA

SESSION II (14:15-15:40, ROOM/SALA: E 236)

NATION, POLITICS, SOCIETY: CASE STUDIES OF POST 1914 RECONSTRUCTIONS (1)

NARÓD, POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO: ANALIZY PRZYKŁADÓW ODBUDOWY  

PO 1914 (1)

 Chair / Prowadząca: prof. Agnieszka Zabłocka-Kos

14:15 – 14:35 – Styl narodowy w odbudowie Polski po I wojnie światowej – teoria i praktyka / National style in the reconstruction of Poland after World War I – theory and practice – Anna Tejszerska, KUL Lublin

14:35 – 14:55 – Odbudowa polskiego miasteczka we wschodnich województwach II RP – między solidarystyczną wizją a elitarną kolonią / The vision of the Polish “village and small town” from the period of World War I and the construction of officials’ houses in Eastern provinces of the 2nd Polish Republic – between a solidaristic vision and an exclusive colony  – Marek Czapelski, Uniwersytet Warszawski

14:55 – 15:15 – Rada Główna Opiekuńcza wobec problematyki odbudowy miast polskich w okresie 1916 – 1918  – Łukasz Faszcza, Uniwersytet w Białymstoku

15:15 15:40 DISCUSSION/DYSKUSJA

 

SESSION III (15:40-17:00, ROOM/SALA: E 236)
RECONSTRUCTION OF KALISZ AFTER THE  AUGUST OF 1914: SOURCES & MATERIALS
ODBUDOWA KALISZA PO SIERPNIU 1914: ŻRÓDŁA I MATERIAŁY

Chair / Prowadzący: prof. Krzysztof Walczak

15:40 – 16:00 – Prezentacja materiałów źródłowych związanych z odbudową Kalisza po sierpniu 1914 / Reconstruction of Kalisz after 1914: archival sources / Monika Sobczak Waliś (KTPN, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu), Małgorzata Popiołek (Technische Universität Berlin)

16:00 – 16:20 – Konkurs 1915 na odbudowę kaliskiej starówki jego miejsce w dziejach konkursów architektonicznych na ziemiach polskich / The 1915 competition for the reconstruction of Kalisz old town and its place in the history of architectural contests in the Polish lands  – Małgorzata Paszyn, SARP, KTPN

16:20 – 16:40 – / Kalisz architectural environment in the process of rebuilding the city after 1914 / Środowisko architektoniczne Kalisza w procesie odbudowy miasta po 1914 –  Joanna Bruś-Kosińska, KTPN Kalisz

16:40 – 17:00 – DISCUSSION/DYSKUSJA

 17:00 – 17:15 – COFFEE BREAK

Circa 17:20 18:45

GUIDED TOUR THROUGH KALISZ INTERWAR OLD TOWN

/ SPACER PO MIĘDZYWOJENNYM ŚRÓDMIEŚCIU KALISZA

Pracownia Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN, WPA UAM / Guided by KTPN Society:

Joanna Bruś-Kosińska, Makary Górzyński, Maciej Błachowicz

 

Circa 19:00 – Dinner / Kolacja / with invitation for the Speakers and Comitees / z zaproszeniami dla uczestników i organizatorów

 

 

17 APRIL 2015 / 17 KWIETNIA 2015

9:00-10:00 / Registration / rejestracja

10:00 / Opening / rozpoczęcie

 SESSION IV (10:00 – 12:00, ROOM/SALA: E 236)

NATION, POLITICS, SOCIETY: CASE STUDIES OF POST 1914 RECONSTRUCTIONS (2)

NARÓD, POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO: ANALIZY PRZYKŁADÓW ODBUDOWY 

PO 1914 (2)

Chair / Prowadząca: dr Iwona Barańska

10:00 – 10:20 – The church and the town: urban reconstruction in Veneto region after the First Great World War – Francesca Zanella, University of Parma

10:20 – 10:40 – Nieznane projekty architekta Johannesa Wilhelma w zbiorach bydgoskich. Przyczynek do odbudowy Ostrołęki po 1914 r. – Jan Salm, Politechnika Łódzka

10:40 –11:00 – Działdowo jako zachowany przykład odbudowy miasta po I wojnie światowej – Sara Szerszunowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11:00 – 11:20 – Gorlice: zniszczenia i odbudowa – Kamil Ruszała, Instytut Historii UJ

11:20 – 11:40 – Idealizowana przeszłość – rekonstrukcje malowideł w zabytkach architektury zniszczonych podczas Wielkiej Wojny – Małgorzata Korpała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

11:40 –12:00 – DISCUSSION/DYSKUSJA

12:00 – 12:30 COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

 SESSION V (10:00-12:00, ROOM/SALA: E 235)

INTERWAR POLITICS OF IDENTITY IN POLAND: ORTHODOX CHURCHES AND WAR CEMENTRIES

MIĘDZYWOJENNE POLITYKI TOŻSAMOŚCI W POLSCE: CERKWIE PRAWOSŁAWNE
I CMENTARZE WOJENNE

 Chair / Prowadząca: dr hab. Beate Störtkuhl

10:00 – 10:20 – Budowanie tożsamości narodowej przez negację – problem cerkwi w okresie

II Rzeczpospolitej / Creating National Identity by Negation. Problem of the Orthodox Churches in the Second Polish Republic – Elżbieta Błotnicka-Mazur, KUL

10:20 – 10:40 – „(…) wrzeszczą w środku miasta: patrzaj na mnie!”. Zmiany w przestrzeni urbanistycznej miast centralnych województw II Rzeczypospolitej po likwidacji cerkwi prawosławnych / „(…) they shout in the city centre: look at me!”. Changes in urban space of the cities of central voivodeships of the Second Polish Republic in relation to liquidation of Orthodox churches – Piotr Zubowski, Uniwersytet Wrocławski

10:40 – 11:00 – Zakaz pamiętania przy jednoczesnym lęku przed zapomnieniem. „Odmoskwianie” miast II Rzeczypospolitej na przykładzie Kalisza, tytułem zmian w aksjologii społeczeństwa polskiego po roku 1918 – Mateusz Halak, KTPN

11:00 – 11:20 – Gorlickie miasto umarłych. Zniszczone Gorlice jako część założenia pomnikowo-krajobrazowego oraz element pejzażu kulturowego – Wojciech Szymański, Uniwersytet Wrocławski

 11:20 – 12:00 – DISCUSSION/DYSKUSJA

 12:00 – 12:30 COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

SESSIONS VI a / b 

INTERWAR URBAN RECONSTRUCTIONS IN EUROPE: CASE STUDIES /
MIĘDZYWOJENNE PRZEKSZTAŁCENIA MIAST W EUROPIE: STUDIA

SESSION VI a (12:30 – 14:00, ROOM/SALA: E 236)

Chair / Prowadzący: prof. Marcel Smets

 12:30 – 12:50 – The construction of ideal citizenship? Visual politics of the ›Estado Novo‹ realized on the Alameda Dom Alfonso Henriques in Lisbon – Jakob Hartmann, M.A. lecturer at University of Bremen, Dpt. of History of Arts

12:50 – 13:10 – Architecture and Urban development of the city of Split  in the interwar period in the light of national and social turmoilsDavor Stipan, art historian and professor of geography, First Gymnasium Split

13:10 – 13:30 – (Re)Occupy Edirne: Reasserting Ottoman presence in its (second) capital as anifested in the public space of Adrianople – Guy Rak, The Hebrew University of Jerusalem

13:30 – 14:00 DISCUSSION/DYSKUSJA

 SESSION VI b (12:30-14:00, ROOM/SALA: E 235)

Chair / Prowadzący: prof. Lechosław Lameński, KUL

12:30 – 12:50 – Reforma miasta a „styl narodowy” – architektura Poznania w pierwszej połowie XX wieku – Hanna Grzeszczuk-Brendel ,  Piotr Marciniak, Politechnika Poznańska

12:50 – 13:10 – Odbudowa i rozbudowa miast górnośląskich po I wojnie światowej na przykładzie Gliwic, Zabrza i Bytomia – Bogusław Małusecki, Archiwum Państwowe w Katowicach

13:10 – 13:30 – Bolszewicko-socjalistyczna koncepcja rekonstrukcji miast i restauracji zabytków na przykładzie Moskwy –  Dominika Płócienniczak, KTPN

13:30 – 14:00 DISCUSSION/DYSKUSJA

 14:00 – 15:00 LUNCH BREAK / PRZERWA OBIADOWA

  SESSION VII (15:00-16:30, ROOM/SALA: E 236)

POST-1945 PRACTICIES OF URBAN RECONSTRUCTION IN EUROPE /

ODBUDOWY MIAST EUROPEJSKICH PO 1945

Chair / Prowadząca: dr Joanna Bruś-Kosińska, KTPN

15:00 – 15:20 – Zwischen Tradition und Moderne. Wiederaufbau des historischen Stadtzentrums von Warschau nach dem Zweiten Weltkrieg im Kontext der Rekonstruktion- und Sanierungskampagnen der europäischen Altstädte in der Zwischenkriegszeit  – Małgorzata Popiołek, Technische Universität Berlin

15:20 – 15:40 – Reconstruction or creation? – The phenomenon of „replication” during reconstruction of the historical monuments of post-1945 Warsaw in the context of The Athens Charter – Maciej Oleński, Wydział Realizacji Urbanistycznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy

15:40 – 16:00 – City rebuilt – between urban form and ideology, reflection after the WWI and WWII – Kinga Racon-Leja, Cracow University of Technology

16:00 16:30 DISCUSSION/DYSKUSJA

16:40 – Conference closure / Zamknięcie konferencji

 

Advertisements