69

Wystawa plastyczna prac studentów kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych WPA-UAM w hallu 1

Advertisements

Size: 620 × 413

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s